Werkwijze

Als eerste vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek is geheel gratis en vrijblijvend, duurt maximaal 1 uur en dient uitsluitend om gezamenlijk te kunnen bepalen of ik wel de juiste persoon ben om u te begeleiden bij het samenstellen van uw eigen Persoonlijk Levensdossier of anderszins het goed voorbereiden van uw eigen nalatenschap (dan wel te ondersteunen bij het afwikkelen van een nalatenschap waarin u (mede-) erfgenaam bent), kort door de bocht gezegd: "of het klikt tussen u en mij". En dat geldt dan uiteraard beide kanten op, dus voor beide partijen. U legt per slot van rekening niet bij de eerste de beste persoon al uw privé-gegevens, zielenroerselen en overige vertrouwelijke zaken op tafel!

 

Bij een positief resultaat van die eerste kennismaking wordt een vervolgafspraak gemaakt waarbij in principe het door mij ontworpen "Persoonlijk Levensdossier / Nabestaandendossier" de basis vormt voor het op een rijtje krijgen en vastleggen van alle zaken die voor u van belang (kunnen) zijn met betrekking tot het goed regelen van uw nalatenschap (in de meest uitgebreide betekenis van het woord).

 

Dat door mij uiterst vertrouwelijk met alle informatie wordt omgegaan spreekt voor zich.