een goede vastlegging

Bepaalde zaken kunt u zelf vastleggen, zoals in een codicil, in een (medische) wilsverklaring of in een uitgebreid Persoonlijk Levensdossier. Maar zelfs dan gelden er vaak al allerlei regeltjes waaraan zo'n document dan moet voldoen. En bepaalde zaken kunt u alleen maar rechtsgeldig regelen in een testament (via een notaris), zoals het aanwijzen van een executeur of hoe u zelf wilt dat uw nalatenschap moet worden verdeeld. Dan is het een geruststellende gedachte als u daarover van te voren goed heeft nagedacht en de juiste beslissingen heeft genomen. Met daarbij de zekerheid dat het allemaal goed en juridisch juist is vastgelegd. Ook daarbij kan ik u uitstekend ondersteunen, zowel bij het bepalen van wat u allemaal wilt en/of moet vastleggen als bij het bepalen van hoe en bij wie dat dan moet gebeuren.