(Medische) wilsverklaring

Een (medische) wilsverklaring is een rechtsgeldig document, mits voorzien van uw volledige voornamen en achternaam en door uzelf ondertekend en gedateerd. Het maakt niet uit of de wilsverklaring met de hand is geschreven of is getypt. Een wilsverklaring is vooral van belang voor keuzes die gemaakt moeten worden of beslissingen die genomen moeten worden ten aanzien van uw eigen gezondheid op momenten dat u daar zelf niet meer toe in staat bent en verder ook niemand meer om u heen heeft om die beslissing voor u te nemen.

Een medische volmacht die wordt vastgelegd in een notariële akte wordt ook wel Levenstestament genoemd of is daar een onderdeel van.

Notariële Volmacht

In een notariële volmacht kunt u vastleggen wie namens u bepaalde zaken mag regelen terwijl u nog leeft, maar niet meer zelf daarover kunt of wilt beslissen. Ook hierbij kan ik u ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door van te voren uitgebreid de (on-)mogelijkheden te bespreken en de consequenties van uw keuzes in beeld te brengen.