Nalatenschapscoaching

 

Maar al te vaak weten na een overlijden de nabestaanden niet waar ze het moeten zoeken; letterlijk en figuurlijk. Naast het persoonlijk verlies van een naaste en het bijbehorende verdriet komen daar, zeker in het begin, soms zaken bij die snel moeten worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de uitvaart zelf. Of het (binnen een bepaalde tijd) leeghalen van een woning. En in een later stadium de aangifte inkomstenbelasting, het opzeggen of aanpassen van abonnementen, lidmaatschappen, verzekeringen, energiecontracten en ga zo maar door. En, tot slot, de aangifte van de eventueel verschuldigde erfbelasting en het afwikkelen en verdelen van de nalatenschap zelf. Maar ook, niet te vergeten, het eventueel (laten) verwijderen van bepaalde gegevens die er op internet nog te vinden zijn van die persoon.

Dan is het prettig als een overledene vóór zijn overlijden al zoveel mogelijk heeft geregeld en vastgelegd om dat allemaal zo soepel mogelijk te laten verlopen. De nabestaanden hebben het dan immers al moeilijk genoeg!

De gesprekken kunnen bij u thuis plaatsvinden maar ook bij mij op kantoor.

Tangram Nalatenschapscoaching kan uitstekende ondersteuning bieden bij:

  • het opzetten van een goede administratie (zowel op financieel als op ander gebied)

  • het aanleggen van een Persoonlijk Levensdossier

  • het (laten) opmaken van een wilsverklaring

  • het bepalen en laten vastleggen wie namens u beslissingen mag of moet nemen als u dat zelf niet meer kunt of wilt

  • Het (laten) opmaken van een (notariële) volmacht

  • het laten opmaken of aanpassen van een testament

  • het aanwijzen en laten vastleggen van een executeur

Maar ook bij:

  • het beslissen of een nalatenschap moet worden aanvaard (zuiver of beneficiair) of verworpen;

  • het afhandelen van een nalatenschap waarin u zelf (mede-)erfgenaam bent.

Ik zie het als mijn missie om samen met u te bereiken dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over wat er, na uw overlijden, met uw nalatenschap gebeurt en of uw nabestaanden wel goed verzorgd achterblijven. 

Met het vroegtijdig regelen van allerlei zaken voorkomt u later onnodig gepuzzel voor uw erfgenamen of, nog veel erger, blijvende onenigheid binnen uw gezin of familie na uw overlijden. Uitgangspunt daarbij is dat uw nalatenschap wordt afgewikkeld zoals u dat wenst. 

Ook wanneer u zelf (mede-)erfgenaam van een nalatenschap bent, wil ik graag samen met u voorkomen dat u voor onaangename verrassingen komt te staan!