nalatenschapscoaching

 

Maar al te vaak weten na een overlijden de nabestaanden niet waar ze het moeten zoeken; letterlijk en figuurlijk. Naast het persoonlijk verlies van een naaste en het bijbehorende verdriet komen daar, zeker in het begin, soms zaken bij die snel moeten worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de uitvaart zelf. Of het (binnen een bepaalde tijd) leeghalen van een woning. En in een later stadium de aangifte inkomstenbelasting, het opzeggen of aanpassen van abonnementen, lidmaatschappen, verzekeringen, energiecontracten en ga zo maar door. En, tot slot, de aangifte van de eventueel verschuldigde erfbelasting en het afwikkelen en verdelen van de nalatenschap zelf. Maar ook, niet te vergeten, het eventueel (laten) verwijderen van bepaalde gegevens die er op internet nog te vinden zijn van die persoon.

Dan is het prettig als een overledene vóór zijn overlijden al zoveel mogelijk heeft geregeld en vastgelegd om dat allemaal zo soepel mogelijk te laten verlopen. De nabestaanden hebben het dan immers al moeilijk genoeg!

Er komt dus, behalve verdriet en andere emoties, nogal wat kijken bij het overlijden van een naaste. En dan rijst al snel de vraag: hoe zit dat eigenlijk als u zèlf komt te overlijden? Want eens zal dat onvermijdelijk gebeuren. Blijft uw eventuele partner wel goed (financieel) verzorgd achter? En hoe zit het met de rechten van eventuele andere erfgenamen en wie zijn dat dan? Wat gebeurt er verder met uw bezittingen? Bij wie komen die uiteindelijk terecht? En wilt u dat wel? Laat u voor uw nabestaanden geen al te grote puzzel achter? Wordt het allemaal wel verdeeld zoals u wilt? Wilt u misschien iemand die geen erfgenaam van u is, toch wat laten krijgen na uw overlijden? Of wilt u iemand die dan erfgenaam zal zijn, liever niets (of minder) laten krijgen (daar kunnen een aantal zeer verschillende, maar toch goede redenen voor zijn)? En wie wikkelt dan de erfenis af?

Maar ook op het (niet-financiële) persoonlijke vlak: weten uw nabestaanden wel wat u wilt dat er met uw lichaam gebeurt nadat u overleden bent? Wilt u uw lichaam misschien nalaten (ter beschikking stellen) aan de wetenschap? Weten ze eigenlijk wel of u begraven of gecremeerd wilt worden? En indien begraven, waar dan? Of wat er met uw as moet gebeuren? En hoe regelt u dat allemaal dan het beste?

 

De gesprekken kunnen bij u thuis plaatsvinden maar ook bij mij op kantoor.

 

Allemaal vragen waar u in eerste instantie misschien niet meteen aan denkt. Graag wil ik u helpen bij het zo goed mogelijk in beeld krijgen en vastleggen van alle voor u belangrijke vragen en de antwoorden daarop. Om al die zaken vervolgens ook zo te regelen en vast te (laten) leggen zoals u het geregeld wilt hebben. Hierdoor wordt voorkomen dat er in de toekomst daarover onduidelijkheid of, nog erger, onenigheid ontstaat binnen uw gezin (of tussen andere erfgenamen onderling). Veel van de hierboven geschetste vragen zijn namelijk niet zo maar uit de lucht gegrepen. Je hoopt natuurlijk dat alles in pais en vree wordt opgelost door de nabestaanden samen, maar helaas wijst de praktijk in veel (te veel) gevallen anders uit.

Zo is alleen al het aantal onbeheerde nalatenschappen dat door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wordt afgewikkeld, sinds 2018 verdubbeld (in 2022 zijn het er al meer dan 2200). En dan hebben we het nog niet eens over al die nalatenschappen waarbij de erfgenamen het simpelweg niet eens zullen worden waardoor de nalatenschap pas na ingrijpen door de rechter afgewikkeld kan worden. In 2015 procedeerden nabestaanden in Nederland al 8 keer zoveel over erfenissen als in 2003….. 

Dat soort ellende wil je toch als overledene je nabestaanden besparen…….

Het  goede bericht is: dat kan! Er zijn vooraf heel veel dingen te regelen en vast te leggen om zodoende, na uw overlijden, de nabestaanden alles zo veel mogelijk “keurig op een bordje” te presenteren. Fijn voor hen, maar zeker ook vooraf al een geruststellende gedachte voor uzelf!

Maar ook als u, door wat voor oorzaak dan ook, simpelweg geen beslissingen meer kunt of wilt nemen op financieel, medisch of ander gebied, kunt u vooraf het nodige regelen en (laten) vastleggen om ook wat dat betreft voortaan met een gerust hart alles uit het leven op u af te laten komen.

Tangram Nalatenschapscoaching kan uitstekende ondersteuning bieden bij:

  • het opzetten van een goede administratie (zowel op financieel als op ander gebied);

  • het aanleggen van een Persoonlijk Levensdossier;

  • het (laten) opmaken van een wilsverklaring;

  • het bepalen en laten vastleggen wie namens u beslissingen mag of moet nemen als u dat zelf niet meer kunt of wilt;

  • Het (laten) opmaken van een (notariële) volmacht;

  • het laten opmaken of aanpassen van een testament;

  • het aanwijzen en laten vastleggen van een executeur;

  • het beslissen of een nalatenschap moet worden aanvaard (zuiver of beneficiair) of verworpen;

  • het afhandelen van een nalatenschap waarin u zelf (mede-)erfgenaam bent;

Ik zie het als mijn missie om samen met u te bereiken dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over wat er, na uw overlijden, met uw nalatenschap gebeurt en of uw nabestaanden wel goed verzorgd achterblijven. 

U kunt namelijk van te voren veel meer regelen dan u wellicht denkt!

Met het vroegtijdig regelen van allerlei zaken voorkomt u later onnodig gepuzzel voor uw erfgenamen of, nog veel erger, blijvende onenigheid binnen uw gezin of familie na uw overlijden. Uitgangspunt daarbij is dat uw nalatenschap wordt afgewikkeld zoals u dat wenst. En als daarover dan ook nog eens niet te veel erfbelasting hoeft te worden betaald door de erfgenamen, is dat mooi meegenomen (maar uiteraard geen doel op zich).

Maar ook wanneer u zelf (mede-)erfgenaam van een nalatenschap bent, wil ik graag samen met u voorkomen dat u voor onaangename verrassingen komt te staan!