Tangram Nalatenschapscoaching biedt ondersteuning bij het voorbereiden,

vastleggen en afwikkelen van nalatenschappen.