Persoonlijk Levensdossier

(tevens Nalatenschapsdossier)

In dit, door mijzelf ontworpen, Persoonlijk Levensdossier wordt belangrijke informatie vastgelegd die van belang is voor uw naasten wanneer u gaandeweg of plotseling niet meer kunt of wilt beslissen over bepaalde medische, financiële of andere zaken. Daarnaast wordt in het Persoonlijk Levensdossier ook informatie vastgelegd die van belang is voor uw nabestaanden en/of erfgenamen na uw overlijden (vanaf dat moment heet de map dan ook "Nalatenschapsdossier", maar de inhoud blijft nagenoeg dezelfde).

 

 

U kunt daarbij denken aan informatie zoals:

Persoonlijke gegevens:

 • uw eigen medische gegevens (wie is uw huisarts, wie is eventueel uw behandelend specialist?)

 • uw eigen wensen ten aanzien van medische behandelingen (vastleggen in een wilsverklaring) of wie  namens u bij financiële aangelegenheden namens u mag handelen (vastleggen in een notariële volmacht) wanneer u dat zelf niet meer wilt of kunt

 • uw religie, godsdienst of levensbeschouwing

 • adressen van familie, vrienden, kennissen en andere relaties (werkgevers, werknemers, buren enz.)

 • wensen ten aanzien van uw uitvaart (waar wilt u begraven worden, of wat moet er met uw as gebeuren?)

 • andere van belang zijnde gegevens voor uw naasten / nabestaanden

 • gegevens van uw abonnementen, lidmaatschappen, contracten (huur, energieleverancier, internet enz.)

 • bij welke notaris uw laatste testament is opgemaakt (eventueel een kopie daarvan in het levensdossier)

 • informatie die over u te vinden is op het internet en wat daarmee moet gebeuren na uw overlijden 

Financiële gegevens:

 • uw financiële situatie (bezittingen, schulden, vorderingen, hypotheek, eigen woning enz.)

 • uw bankgegevens (rekeningnummers, eventueel (notarieel) gevolmachtigden, overzicht van incasso's/vaste afschrijvingen)

 • uw verzekeringen 

 • andere van belang zijnde financiële gegevens.

In principe staan in een Persoonlijk Levensdossier vooral alle zaken die niet in een testament moeten of kunnen worden vastgelegd. Samen met u kan ik prima zo'n Persoonlijk Levensdossier voor u opstellen. 

Het door mij ontwikkelde Persoonlijk Levensdossier wordt tevens op USB-stick geleverd. Daardoor is het een steeds uit te breiden en aan te passen belangrijk naslagwerk voor uzelf en uw naasten en gaat het dossier na uw overlijden naadloos over in een Nalatenschapsdossier.